INFORMACIJSKI SISTEM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
ISVZD

Pozdravljeni.
V informacijski sistem varnosti in zdravja pri delu - ISVZD so vključeni naslednji vsebinski sklopi.


Spletni obrazec - letna poročila organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

Tehnične in uporabniške informacije:
Za vsebinske sklope, ki jih upravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Za vsebinske sklope, ki jih upravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo:
Onja Svit, tel: 01-369-7795 Marjan Rosa, tel: 01-280-3656
e-pošta: onja.svit@gov.si e-pošta: marjan.rosa@gov.si
spacer
footer
© 2004-2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vse pravice pridržane.
Izvedba: K&S Consulting d.o.o., RRC Računalniške storitve d. d. , repaired by 3gen d.o.o.